કોરોના અપડેટ્સ (તા.:- ૧/૩/૨૦૨૧) *ગુજરાત રાજ્યમાં કોરોનાના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત…* નવા કેસ:- ૪૨૭ ડીસ્ચાર્જ:-૩૬૦ મૃત્યુ:- ૧ *ગાંધીનગર શહેરમાં આજે ૬ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા* સેકટર:-૨-૨ સેકટર:-૪-૧ સેકટર:-૭-૧ સેકટર:-૮-૧ સેકટર:-૨૩-૧ *ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૪ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા..* *ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૧૦ કેસ નોંધાયા..*

કોરોના અપડેટ્સ (તા.:- ૧/૩/૨૦૨૧) ગુજરાત રાજ્ય માં કોરોના ના આજે નોંધાયેલ કેસોની વિગત… નવા કેસ:- ૪૨૭ ડીસ્ચાર્જ:-૩૬૦ મૃત્યુ:- ૧ ગાંધીનગર શહેરમાં આજે ૬ કોરોના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા સેકટર:-૨-૨ સેકટર:-૪-૧ સેકટર:-૭-૧ સેકટર:-૮-૧ સેકટર:-૨૩-૧ ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં આજે ૪ કોરોના પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા.. ગાંધીનગર જિલ્લામાં આજે કુલ ૧૦ કેસ નોંધાયા.. ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર જીલ્લા […]

Continue Reading

Apollo 24|7 uses Microsoft Azure to bring healthcare services closer to Indians

      New Delhi, March1, 2021 –Apollo Hospitalstoday announced its increased reach with a nationwide rollout of its omni-channel healthcare platform, Apollo 24|7, which leverages the power of Microsoft Azure to transform last-mile delivery of health services in India. With the vision of providing world-class healthcare solutions using innovative technology, the platform can reachconsumers […]

Continue Reading

India’s Most Sought-After Automotive AwardsIndian Car of the Year’ & ‘Indian Motorcycle of the Year 2021’ Recognize Innovation & Excellence in the Industry

      – Hyundai i20receives the coveted ‘Indian Car of the Year Award 2021’ – Royal Enfield Meteor 350 bags the ‘Indian Motorcycle of the Year Award 2021’   New Delhi, March 1, 2021: Indian tyre industry major & the market leader in Truck Bus Radial segment, JK Tyre& Industries Ltd, today, hosted the […]

Continue Reading

આચાર્ય રજનીશ પોતાના શિષ્યોને હમેશા બાઇ પાસે જઇને જ્ઞાન લેવાની સલાહ આપતા. આ બાઇ એટલે શ્રી ભૂરીબાઇ. – દેવલ શાસ્ત્રી.

આચાર્ય રજનીશ પોતાના શિષ્યોને હમેશા બાઇ પાસે જઇને જ્ઞાન લેવાની સલાહ આપતા. રજનીશ સ્વયં જ્ઞાની, આમ છતાં તે બાઇને બે વાર મળવા માટે ગયાં હતાં અને લગભગ નિરક્ષર કહી શકાય તેમજ ગામઠી શૈલીમાં જીવતા બાઇ પાસેથી જ્ઞાન મેળવતા હતાં. નાથદ્વારા એટલે ભગવાન શ્રીનાથજીનું ધામ, આ જ સ્થળે આચાર્ય રજનીશ સહિત અનેક લોકોને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપતા […]

Continue Reading