કચ્છ હવે કોઈપણ ક્ષેત્રે પ્રશાસન દ્વારા વિકસિત રહ્યો નથી. – પ્રશાંત ભટ્ટ.

જયભારત સાથ જણાવવાનું કે,”કચ્છ નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા” નાં સ્લોગનને દાગ લગાવતાં સરકારી પ્રશાસનો દ્વારા કિસ્સાઓ વારંવાર બહાર આવે છે.અને કચ્છનાં ધરોહર એવાં જમીન,નદીઓ,તળાવો,નહેરો અને હવા પ્રદુષિત થતાં કચ્છની જનતા અને ખેડૂતોનાં ઉભા પાકને પારાવાર નુકશાન થઈ રહ્યુ છે.માનવ અધિકાર મિસન ધ્યાને આવતાં અંજાર તાલુકાનાં મેઘપર બોરીચી થી એરપોર્ટ રોડ પાસે આવેલ સાંગ […]

Continue Reading

ફોટોગ્રાફી “ગઇકાલ અને આજ” – અશ્વિન પટેલ.

ફોટોગ્રાફી “ગઇકાલ અને આજ” છેલ્લા ૪૭ વરસથી હું ફોટોગ્રાફી કરું છું. એટલે કે ફિલ્મ કેમેરાથી લઇ આજે ડીજીટલ કેમેરા સુધીની યાત્રા હું કરી ચૂક્યો છું. આમ તો ફોટોગ્રાફીની શોધ ૧૮૩૦ માં થઇ પણ આપણે તેના શોધકો એટલે કે નિપ્સે અને ડાગુરેના જમાનાની વાત અત્રે કરતા નથી પણ મેં ૧૯૭૨થી ફોટોગ્રાફી શરુ કરી ત્યારથી કરીશું. વળી […]

Continue Reading

મારી આંખો પેલી સુંદર પાતળી પડોશણને શોધતી, જયારે જયારે ધુળેટી આવતી.એની મારકણી અદાઓ પર થી મારી નજર ના હટતી,જયારે જયારે ધુળેટી આવતી.એના રૂપાળા ગાલને રંગવાનો મોકો લેતો હું ઝડપી.- બીના પટેલ.

😀😀😀😀😀😀🧚‍♀મારી આંખો પેલી સુંદર પાતળી પડોશણને શોધતી … જયારે જયારે ધુળેટી આવતી …. એની મારકણી અદાઓ પર થી મારી નજર ના હટતી …😛 જયારે જયારે ધુળેટી આવતી …. એના રૂપાળા ગાલને રંગવાનો મોકો લેતો હું ઝડપી …😁 જયારે જયારે ધુળેટી આવતી … બહુ દિવસે દેખાયા એવું જયારે નજીક આવી કહેતી ….🤩 જયારે જયારે ધુળેટી આવતી […]

Continue Reading