રાજપીપળાના રાજવી પરિવારના પ્રિન્સ યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહને સ્પેનમાં સમલિંગીકો માટે માનવ અધિકારની લડતમાં યોગદાન આપવા બદલ હ્યુમન રાઇટ્સ એવોર્ડ અપાયો.

રાજપીપળાના રાજવી પરિવારના પ્રિન્સ યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહને સ્પેનમાં સમલિંગીકો માટે માનવ અધિકારની લડતમાં યોગદાન આપવા બદલ હુમનરાઇટ્સ એવોર્ડ અપાયો. માત્ર સમલિગોકો માટે નહીં પણ માનવ અધિકાર હક માટે પ્રશંસનીય કામગીરી માટે સન્માનજનક અવોર્ડ અપાયો. યુવરાજ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે જઈ ન શકતા તેમના વતી સ્પેન ખાતેના ભારતના પ્રતિનિધિ એમ્બસીએ સ્વીકાર્યો. રાજપીપળા,તા.22 રાજપીપળા રાજવી પરિવારના પ્રિન્સ યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહ […]

Continue Reading

રાજપીપળાના રાજવી પરિવારના પ્રિન્સ યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહને સ્પેનમાં સમલિંગીકો માટે માનવ અધિકારની લડતમાં યોગદાન આપવા બદલ હ્યુમન રાઇટ્સ એવોર્ડ અપાયો.

રાજપીપળાના રાજવી પરિવારના પ્રિન્સ યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહને સ્પેનમાં સમલિંગીકો માટે માનવ અધિકારની લડતમાં યોગદાન આપવા બદલ હુમનરાઇટ્સ એવોર્ડ અપાયો. માત્ર સમલિગોકો માટે નહીં પણ માનવ અધિકાર હક માટે પ્રશંસનીય કામગીરી માટે સન્માનજનક અવોર્ડ અપાયો. યુવરાજ અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે જઈ ન શકતા તેમના વતી સ્પેન ખાતેના ભારતના પ્રતિનિધિ એમ્બસીએ સ્વીકાર્યો. રાજપીપળા,તા.22 રાજપીપળા રાજવી પરિવારના પ્રિન્સ યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહ […]

Continue Reading

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા ખાતે શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ શાળાના વ્યાયામ અને યોગ શિક્ષક શ્રી હિરેન દરજી દ્રારા યોગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્ય નમસ્કારની તાલીમ અપાઇ.

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મણિનગર ખાતે શિયાળા ની શરૂઆત થયાની સાથે જ શાળાના વ્યાયામ અને યોગ શિક્ષક શ્રી હિરેન દરજી દ્રારા સવારે શાળામાં બાળકોને હળવી કસરતો, સમૂહ કવાયત, યોગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્યનમસ્કારની તાલીમ આપવામાં આવે છે

Continue Reading

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા ખાતે શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ શાળાના વ્યાયામ અને યોગ શિક્ષક શ્રી હિરેન દરજી દ્રારા યોગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્ય નમસ્કારની તાલીમ અપાઇ.

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મણિનગર ખાતે શિયાળા ની શરૂઆત થયાની સાથે જ શાળાના વ્યાયામ અને યોગ શિક્ષક શ્રી હિરેન દરજી દ્રારા સવારે શાળામાં બાળકોને હળવી કસરતો, સમૂહ કવાયત, યોગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્યનમસ્કારની તાલીમ આપવામાં આવે છે

Continue Reading

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા ખાતે શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ શાળાના વ્યાયામ અને યોગ શિક્ષક શ્રી હિરેન દરજી દ્રારા યોગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્ય નમસ્કારની તાલીમ અપાઇ.

શ્રી સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મણિનગર ખાતે શિયાળા ની શરૂઆત થયાની સાથે જ શાળાના વ્યાયામ અને યોગ શિક્ષક શ્રી હિરેન દરજી દ્રારા સવારે શાળામાં બાળકોને હળવી કસરતો, સમૂહ કવાયત, યોગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્યનમસ્કારની તાલીમ આપવામાં આવે છે

Continue Reading

બોય્ઝ ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે આંતરાષ્ટ્રિય બાળદિનની થયેલી ઉજવણી: બાળકોની આરોગ્ય તપાસ સાથે સ્પોર્ટસ કીટસનું વિતરણ.

નર્મદા જિલ્લા કલેકટર આઇ.કે.પટેલના અધ્યક્ષસ્થાને તાજેતરમાં રાજપીપલા મુખ્ય મથકે બોય્ઝ ચિલ્ડ્રન હોમ ખાતે થયેલી આંતરાષ્ટ્રિય બાળદિનની ઉજવણી પ્રસંગે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા બાળકોના આરોગ્યની તબીબી તપાસ સહિત ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે બાળકોને સ્પોર્ટસ કીટસમાં બેડમિન્ટન અને ક્રિકેટ કીટસનું વિતરણ કરી બાળકો અભ્યાસમાં વધુ આગળ વધે અને વધુ સારી પ્રગતિ કરે તેવી શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી હતી. આ પ્રસગે […]

Continue Reading