મળીએ રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સન્માનિત અભિનેત્રી જાગૃતિ ઠાકોર ને.

રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સન્માનિત અભિનેત્રી જાગૃતિ ઠાકોર. જાગૃતિ ઠાકોર લોકનૃત્ય અને અભિનય સાથે સંકળાયેલ એક અદભુત વ્યક્તિત્વ. જેમનો નાટકોનો અભિનય ઓડિયન્સને હંમેશા મંત્રમુગ્ધ કરી નાખનાર રહ્યો છે. જાગૃતિ ઠાકોર સૌ પ્રથમ તો સારા નૃત્યાંગના છે અને સાથે જ અભિનય શ્રેત્રે પણ સફળ અભિનેત્રી પણ છે. તેમના જીવનની સફરમાં અત્યાર સુધી તેઓ ૩૦ થી પણ વધુ એવોર્ડ […]

Continue Reading

રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સન્માનિત અભિનેત્રી જાગૃતિ ઠાકોર.

( રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સન્માનિત અભિનેત્રી જાગૃતિ ઠાકોર ) જાગૃતિ ઠાકોર લોકનૃત્ય અને અભિનય સાથે સંકળાયેલ એક અદભુત વ્યક્તિત્વ. જેમનો નાટકોનો અભિનય ઓડિયન્સને હંમેશા મંત્રમુગ્ધ કરી નાખનાર રહ્યો છે. જાગૃતિ ઠાકોર સૌ પ્રથમ તો સારા નૃત્યાંગના છે અને સાથે જ અભિનય શ્રેત્રે પણ સફળ અભિનેત્રી પણ છે. તેમના જીવનની સફરમાં અત્યાર સુધી તેઓ ૩૦ થી પણ […]

Continue Reading