ગુજરાત સરકાર દ્વારા આગામી ૬ મહીનામાં આવનારી વિવિધ વિભાગોમાં ભરતી ની માહિતી.- યોગેશ નાયી.

( 1 )SRPF – 9923. ( ૨) કોન્સ્ટેબલ – 2500 ( 3 ) બિન સચિવાલય – 2020 (૪) સચિવાલય – 430 (૫) રેવન્યુ તલાટી – 900 (૬) રેવન્યુ કલાર્ક – 330 (૭) હાઈકોર્ટ કલાર્ક – 1120. (૮) હાઇકોર્ટ પ્યુન – 875. (૯) GPSC – 560. (૧૦) ST કલાર્ક – 480. (૧૧) ફોરેસ્ટ ગાર્ડ – 890. […]

Continue Reading

કર્મા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સહારા પ્રોગ્રામ અંતર્ગત દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ડ્રોઈંગ સ્પર્ધાનું આયોજન બેહરા મૂંગા શાળામાં કરવામાં આવ્યું.

કર્મા ફાઉન્ડેશન દ્વારા સહારા પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આજે દિવ્યાંગ બાળકો સાથે ડ્રોઈંગ સ્પર્ધાનું આયોજન બેહરા મૂંગા શાળા માં કર્યું હતું જેમાં બધા બાળકો આ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. આ એક અનોખી સ્પર્ધા હતી જેમાં એક વાર્તા પરથી એમને પોતાના મગજ માં જે પહેલો વિચાર આવે તે વાર્તા પરથી એ એમણે પેપર પર ઉતાર્યું હતું .કર્મા ફાઉન્ડેશન […]

Continue Reading