” મને પાકી ખાતરી હતી કે તું ” Love u 2 ” લખીને રીપ્લાય આપીશ જ પણ તે મારા ” Love U ” ના મેસેજ નો જવાબ જ ના આપ્યો ??? ” – હિતેશ રાઈચુરા

” મને પાકી ખાતરી હતી કે તું ” Love u 2 ” લખીને રીપ્લાય આપીશ જ પણ તે મારા ” Love U ” ના મેસેજ નો જવાબ જ ના આપ્યો ??? ” આ વાત ને લઈને હમણાં એક મિત્રને એની પત્ની સાથે લગ્નના ૧૭માં વર્ષે મીઠો જગડો થયો… ત્યારે મિત્રએ મને પૂછ્યું કે હવે કેમ […]

Continue Reading

🔔 *સગા સ્વાર્થના (રાનુ મંડલ) !*- નિલેશ ધોળકિયા

હા, આપણી જીવનયાત્રા દરમિયાન આવા કંઈ કેટલાય બદઅનુભવો થયા જ હોય ! આજે વાત માંડવી છે પશ્ચિમ બંગાળની નિ:સહાય, નિર્ધન ને એકાકી જીવનમાં ઝઝુમતી ને જીવન-નિર્વાહ કાજે રેલ્વે સ્થાનકો પર ગીત ગાઈ સમય સંજોગ રોડવતી સ્ત્રીની. આ બેસહારા નારીને કુદરતે સુંદર મધૂર કંઠ આપ્યો છે ને તેની જાણ કે કદર લોકોને બહુ મોડી થઈ. ભાવવાહી […]

Continue Reading

ગુજરાત મહેસુલી કર્મચારી મહામંડળ કર્મચારીઓનાં પsતર પ્રશ્નો અંગે સમગ્ર ગુજરાતનાં મહેસુલી કર્મચારીઓ માસ: સી. એલ. જડબેસલાક પ્રતિસાદ : વિનોદ રાઠોડ.

ગુજરાત મહેસુલી કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા કર્મચારીઓનાં પsતર પ્રશ્નો અંગે આજે રાજ સમગ્ર ગુજરાતનાં મહેસુલી કર્મચારીઓ માસ: સી. એલ પર છે એનો જડબેસલાક પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને સરકારશ્રી દ્વારાં પડતર પ્રશ્નોનો નિકાલ નહીં કરવામાં આવે તો તા ૨૯/૮/૧૯ થી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યવ્યાપી અચોક્કસ મુદુતની હડતાલ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

Continue Reading