શ્રી સમસ્ત ગુજરાત  બ્રહ્મ સમાજ રાજયકક્ષા તરફથી ગુજરાત રાજ્યના  મહામાહિમ રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવદત્તજીનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું.

શ્રી સમસ્ત ગુજરાત  બ્રહ્મ સમાજ રાજયકક્ષા તરફથી ગુજરાત રાજ્યના  મહામાહિમ રાજયપાલ શ્રી આચાર્ય દેવદત્તજીનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું. સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ ( રાજ્ય કક્ષા) ના પ્રમુખ શ્રી જીગીશ દવે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ બ્રહ્મ સમાજનાં  પમુખ શ્રી છેલભાઇ જોશી, સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ રાજયકક્ષાના મહામંત્રી શ્રી બિપીનભાઇ ભટૃ, ઉપપ્રમુખ શ્રી હરગોવનભાઇ શિરવાડીયા, ખજાનચી શ્રી અનિલભાઈ શુકલ, મહિલા પમુખ રાજયકક્ષા […]

Continue Reading

બંધારણની કલમ ૩૭૦ની, શીરાની જેમ ગળે ઉતરે એવી સરળ સમજૂતી.*

ભારત અને પાકિસ્તાનનાં ભાગલા પાડવા માટે બ્રિટિશ સરકારે બનાવેલા કાયદામાં ૫૬૨ દેશી રજવાડાઓ માટે એક વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. આ જોગવાઈ પ્રમાણે જે તે રાજ્યના રાજા એમની ઈચ્છા પ્રમાણે પોતાના રાજ્યને ભારત સાથે કે પાકિસ્તાન સાથે જોડવા માટે સ્વતંત્ર હતા. જો રાજા પોતાના રાજ્યને ભારત કે પાકિસ્તાન પૈકી કોઈપણ દેશ સાથે જોડવા ન માંગતા […]

Continue Reading