ગુજરાત સ્થાપના દિવસ ની હાર્દિક શુભકામના. જય જય ગરવી ગુજરાત – વિનય ભટ્ટ.

લાંબો ડગલો મુંછો વાંકડી શિરે પાઘડી રાતી બોલ બોલતો તોળી તોળી છેલ છબીલો ગુજરાતી તન છોટુ પણ મન મોટું છે ખમીરવંતી જાતી ભલે લાગતો ભલો ભોળો હું છેલ છબીલો ગુજરાતી ગુજરાત સ્થાપના દિવસ ની હાર્દિક શુભકામના….. …જય જય ગરવી ગુજરાત

Continue Reading

WORLD DANCE DAY CELEBRATION – SMITA SHASTRI

Yesterday being WORLD DANCE DAY CELEBRA TION, our Dancers of Nartan School of Classical Dances presented THE TEMPLE DANCES IN KUCHIPUDI STYLE for Se nior Citizens of HIRAMANI VRUDDHASHRAM. It was am awesome experience as all Senior Citizens we’re completely involved in each dance item. They all enjoyed so much that many BA-DADAS pre sented […]

Continue Reading

ગુજરાત સ્થાપના દીન ની મારા હર એક ગુજરાતી ઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામના – યોગેશ નાયી.

મને ગર્વ છે હુ ગુજરાતી છું…. ગુજરાતી મારી ભાષા છે, આખુ ગુજરાત મારુ ઘરછે. મારા પુણ્યો કે મને ગુજરાતમાં મળ્યો અવતાર …. ગુજરાત સ્થાપના દીન ની મારા હર એક ગુજરાતી ઓને ખૂબ ખૂબ શુભકામના 🌹🙏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Continue Reading

સમય જોવા ઘણીવાર જુએ, આમ,કરી બધા કલર કરે, બેલેન્સ હોય માંડ મિસ-કોલનું, ખોટાં-ખોટાં ફોકાનો છે, આ મોબાઈલનો…. હેલીક….

આ મોબાઈલનો જમાનો છે.. ટ્રીન-ટ્રીન,ટ્રીન-ટ્રીન, સાંભળ્યા વગર નથી લાગતો, દિવસ મજાનો છે, આ મોબાઈલનો….. ફેસબુક હોય કે હોય મેસેન્ઝર, વિડીઓ કોલ કે ઇન-કમિંગ ખાલી, આજ નો યુવા, મોબાઈલ માં ઘુડાણો છે, આ મોબાઈલનો….. રોડ હોય કે હોય ફૂટ-પાવડી, ચાલે બાપનો સમજી બાપડી, થઈ જાય અઝૂકતું ક્યારેક, ખબર પડે ત્યારે સજાનો છે, આ મોબાઈલનો….. સમય જોવા […]

Continue Reading