ખુશીઓ ઈચ્છા કરવા થી નહિ, ખુશ રહેવાથી મળે છે… સહમત છો ??? – હિતેશ રાઈચુરા

ટેરવાં કી-બોર્ડ પર વિખેરાઈ ને રડતાં રહે છે આજકાલ… ‘આવારા’ જિંદગી માં upload કરવા જેવું કશું બનતું નથી… આવું ઘણા લોકો કહેતા ફરતા હોય છે પણ જેમ પૃથ્વી પર કોઈ જગા એવી નથી જ્યાં નીચે પાણી ન હોય… પચાસ,પાંચસો કે પંદરસો ફૂટની નીચે પાણી તો છે જ… એમ સૃષ્ટિ પર એક પણ વ્યક્તિ એવી નથી […]

Continue Reading