મોઢેરા : અલૌકિક સૂર્યમંદિર

મોઢેરાનું જુનું નામ મોહેરકપુર હતું. તેને ત્રેતાયુગમાં “સત્યમંદિર”, દ્વાપરયુગમાં “વેદભુવન”, કલિયુગમાં “મોહેરકપુર” તથા “ધર્મારણ્ય” અને મધ્યયુગમાં “મોઢેરા” તરીકે ઓળખાય છે. આ મોઢેરાના નાગરિકો મોઢ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. આ મોઢ બ્રાહ્મણો તથા મોઢ વૈશ્યોના પૂર્વજોની આ જન્મભૂમિ છે. અહીં મોઢ બ્રાહ્મણો તથા મોઢ વણિકોની ઉત્પત્તિ થઈ. અહીં જ વેદધર્મની સંસ્કૃતિનું પારણું બંધાયું. અહીં જ મોઢમાત્રના કુળદેવી […]

Continue Reading

૨૪ વર્ષ નું અમારું લગ્નજીવન.. 💑જયશ્રી ગિરીશ વાજા

૨૪ વર્ષ નું અમારું લગ્નજીવન.. 💑 વાસણ ઘણીવાર ખખડ્યાં પણ ખરા, ને ક્યારેક ગોબા પણ પડ્યા… પાછા ઠોકાઈ ને સરખા ગોઠવાઈ પણ ગયા.. કહે છે ને કે. . ” જોડી તો ઉપર થી બની ને જ આવે છે.. તો પછી એની સામે સવાલ કરવાનો તો સવાલ જ નથી ને ..” ગાડું ગબડાવ્યે રાખ્યું ..😉 પણ […]

Continue Reading