વાહનો ના એન્જિન બંદ કરાવી પ્રદુષણ માં ઘટાડો કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માં આવ્યો. – વિસ્મય જગડ

આજ રોજ Human Rights Foundation of India (માનવાધિકાર) અને પોલીસ પોથી ની ટીમ દ્વારા અમદાવાદ પોલીસ અને Red FM ના #Engine Band ઇવેન્ટ ને સહયોગ આપી zydus ક્રોસ રોડ, પંચવટી ક્રોસ રોડ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, અને પકવાન ક્રોસ રોડ, પર વાહનો ના એન્જિન બંદ કરાવી પ્રદુષણ માં ઘટાડો કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માં આવ્યો. – વિસ્મય […]

Continue Reading

*થાઈરોઇડનું A to Z અને આયુર્વેદિક ઉપચાર.- ડૉ. બલભદ્ર મહેતા.

આજકાલ દોડધામ વાળા જીવનમાં આ સમસ્યા સામાન્ય એવી થી ગઈ છે, અને એલોપેથીમાં તેનો ઈલાજ પણ નથી, બસ જીવન આખું દવાઓ લેતા રહો, અને આરામ જરા પણ નહી. થાઈરોઈડ માનવ શરીરમાં મળી આવતા એન્ડોક્રાઈન ગ્લેન્ડ માંથી એક છે. થાઈરોઈડ ગ્રંથી ગરદનમાં શ્વાસ નળીની ઉપર અને સ્વર યંત્રની બન્ને તરફ બે ભાગમાં બનેલી હોય છે. તેનો […]

Continue Reading

આવતીકાલે થશે બેન્ક ઓફ બરોડા,વિજ્યા બેન્ક તથા દેના બેન્કનું એકત્રીકરણ.

આવતીકાલ તા.૧/૪/૨૦૧૯ થી બેન્ક ઓફ બરોડા, વિજ્યા બેન્ક તથા દેના બેન્કનું એકત્રીકરણ થયેલ છે. આ બેન્કોના તમામ ગ્રાહકોને આપવામાં આવેલ તમામ પ્રકારના કાર્ડમાં કોઇ જ ફેરફાર થનાર નથી અને આ તમામ કાર્ડ તેની એકસપાયરી ડેટ સુધી ચાલુ જ રહેશે. આથી જો આપને કોઇ ફોન દ્વારા એવું જણાવે કે, આપની બેન્ક મર્જ થઇ ગયેલ હોઇ નવા […]

Continue Reading

જો કોઇપણ શાક કે દાળમાં મીઠું વધારે પ્રમાણમાં પડી ગયું હોય તો શું કરવું.

જો કોઇપણ શાક કે દાળમાં મીઠું વધારે પ્રમાણમાં પડી ગયું હોય અને તે ખારું થઇ ગયું હોય તો તેની અંદર પાણી નાખવાની જરૂર બિલકુલ નથી, કેમ કે પાણી નાંખવાથી તે શાકનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ મરી જશે. માટે સૌથી સરળ ઉપાય એ રહેશે કે બટાકાની છાલ ઉતારીને તે બટાકાને ખારા થઇ ગયેલા શાક કે દાળમાં નાખી દો, […]

Continue Reading

વાહનો ના એન્જિન બંદ કરાવી પ્રદુષણ માં ઘટાડો કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. – વિસ્મય જગડ

આજ રોજ Human Rights Foundation of India (માનવાધિકાર) અને પોલીસ પોથીની ટીમ દ્વારા અમદાવાદ પોલીસ અને Red FM ના #Engine Band ઇવેન્ટ ને સહયોગ આપી ઝાયડ્સ ક્રોસ રોડ, પંચવટી ક્રોસ રોડ, શિવરંજની ક્રોસ રોડ, અને પકવાન ક્રોસ રોડ, પર વાહનો ના એન્જિન બંદ કરાવી પ્રદુષણ માં ઘટાડો કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માં આવ્યો.વિસ્મય જગડ.

Continue Reading