જો તમને પોતાના જીવનથી કંટાળી ગયા હોય તો આ જરૂરથી વાંચજો – ધમેઁશ કાળા.

એક વ્યક્તિ પોતાના જીવનથી ખૂબ જ કંટાળી ગયો હતો, જીવનમાં ખૂબ જ દુખી હતો, પોતાની નોકરીથી પણ તે સંતુષ્ટ નહોતો. પરિવારનું ભરણપોષણ પણ તે કરી શકતો નહોતો. તેની પાસે ધનની કમી હોવાથી પોતે કયાં દુખી જ રહેતો હતો. પોતાને મળી રહેલા પગરમાંથી માંડ માંડ પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચાલતો હતો. થોડા વર્ષો સુધી તેણે પોતાની આવકમાંથી […]

Continue Reading

લગ્ન થઈ ગયેલી દીકરીએ પોતાના પિતાને કહ્યું, “મને ઝેર આપો”, સાસુ વહુના ઝગડાવાળા પરિવારે ખાસ વાંચવા જેવું. – કેડીભટ્ટ.

દિશા નામની એક યુવતીના લગ્ન થયા બાદ તે પોતાના પતિ અને સાસુ સાથે સાસરિયામાં રહેવા લાગી. થોડા જ દિવસોમાં દિશા અને તેની સાસુ ના ઝગડા શરૂ થઈ ગયાં. સાસુની કંઈપણ વાત દિશા તેના પતિને કરે, તો તેનો પતિ પણ દિશાની વાત સાંભળતો નહિ, અને વાતને મજાકમાં લઈ લેતો. જેના લીધે દિશા કંટાળી ગઈ હતી. સાસુ […]

Continue Reading