પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપર સબસીડી:સંશોધક ડો. જયેશ શાહ.

યુપીએ વન (૨૦૦૪-૨૦૦૯)માં પેટ્રોલ ઉપર ભારત સરકાર સબસીડી આપતી હતી તે રકમ ૧૯,૦૦૮ કરોડ રૂપિયા હતી અને ડીઝલ ઉપર તે ૧,૩૦,૫૨૪ કરોડ રૂપિયા હતી. પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન અને એલપીજી થઈને કુલ ૩,૦૨,૬૪૪ કરોડ રૂપિયાની સબસીડી ૨૦૦૪-૨૦૦૯ના સમયગાળા દરમિયાન ભારત સરકારે ચૂકવી હતી. યુપીએ ટુ (૨૦૦૯-૨૦૧૪)માં પેટ્રોલ ઉપર ભારત સરકાર સબસીડી આપતી હતી તે રકમ માત્ર […]

Continue Reading

ગુરુ (એક સત્ય ઘટના) : ડો. કૈયમ કુરેશી

શંકર દયાલ શર્મા ભારતના પુર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઓમાનની મુલાકાતે હતા. તેઓ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ઓમાનના પ્રવાસે હતા. એરપોર્ટ પર હાજર રહેતા નથી. ઓમાનના રાજા કદી કોઇને લેવા જતા નથી. તેઓ ગમે તે દેશના મહેમાન કે રાષ્ટ્રપતિને તેમના મહેલમાં જ મળે છે. પરંતુ જ્યારે શંકર દયાલ શર્મા ઓમાનની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે તમામ પ્રોટોકોલ છોડીને એરપોર્ટ પર હાજર રહ્યા. […]

Continue Reading

Watch “મુંબઈ ગણપતિ ઉત્સવ: તુલસીવાડી ગણેશ મંડળ તારદેવ ગિરગાઉ ના રાજા લાઈવફોટો – સંકલન દિલીપ ઠાકર” on YouTube

મુંબઈ ગણપતિ ઉત્સવ: તુલસીવાડી ગણેશ મંડળ તારદેવ ગિરગાઉ ના રાજા લાઈવફોટો – સંકલન દિલીપ ઠાકર

Continue Reading

માય ગણેશ ક્લિક

તેજગુજરાતી ના રીડર્સ દ્વારા ગણપતિના કેટલીક યાદગાર તસવીરો. શ્રુજન સોસાયટી. ગાંધીનગર મહેશ પંચાલ દેવર્ષિ બાબુલાલ દુર્ગા વાહીની.ગાંધીનગર હર્ષેન્દુ ઓઝા બિપિન જયસ્વાલ. કોબા દ્વારકેશ પાર્ક.બળોદ્રા અલ્પા મજમુદાર મુકેશ સાઇકલ. તારક એપાર્ટમેન્ટ.ઘોડાસર રાજ તન્ના. સંજીવ રાજપૂત ગ્રીશમાં ત્રિવેદી. USA. શિલ્પા ભટ્ટ

Continue Reading

માય ગણેશ ક્લિક

તેજગુજરાતી ના રીડર્સ દ્વારા ગણપતિના કેટલીક યાદગાર તસવીરો. શ્રુજન સોસાયટી. ગાંધીનગર મહેશ પંચાલ દેવર્ષિ બાબુલાલ દુર્ગા વાહીની.ગાંધીનગર હર્ષેન્દુ ઓઝા બિપિન જયસ્વાલ. કોબા દ્વારકેશ પાર્ક.બળોદ્રા

Continue Reading