તમારો જવાબ – ડૉ. શિતલ પંજાબી

સવાલ- મારી ઉંમર 45 વર્ષ છે, તો મને શું ઘ્યાન રાખવું જોઈએ? જવાબ- 45 વર્ષ ની ઉંમર મા મેનોપોઝ ના લક્ષણો જોવા મળે છે, તેથી તમારે થોડું ઘ્યાન રાખવું જોઇએ. 1. મોટાપો આવી શકે- ફૂડ સ્વાસ્થ્ય વર્ધક અને પૌષ્ટિક લેવુ જોઈએ. 2. હાડકા ની મજબૂતી માટે કૅલ્શિયમ યુક્ત આહાર લેવો અને એક્સરસાઇઝ કરવી 3. નિયમિત […]

Continue Reading

પોતાના વેહીકલ નંબર નાખી ને ચેક કરીલો. મેમો આયો છે કે નઈ.

પોતાના વેહીકલ નંબર નાખી ને ચેક કરીલો. મેમો આયો છે કે નઈ. https://payahmedabadechallan.org/

Continue Reading