હિંડોળા દર્શન : 

હિંડોળા દર્શન : વર્ષાઋતુમાં મંદિરોમાં ભગવાનને હિંડોળે ઝૂલાવવાનો ઉત્સવ ભક્તિ ભાવથી ઉજવવામાં આવે છે. પ્રભુ ભક્તના હૃદયની ડાળ ઉપર ઝૂલે છે, તેવી ઉચ્ચ લાગણીઓને ધ્યાનેધરીને પ્રભુને વિવિધ પ્રકારે હિંડોળા શણગારીને શ્રધ્ધા અને ભક્તિ ભાવથી ઝૂલાવવામાં આવે છે. નિત્ય પૂજનમાં નવા નવા પદાર્થોથી ઈષ્ટ દેવને ભાવપૂર્વક લાડલડાવવામાં આવે છે. આ માસમાં મંદિરોમાં, હવેલીમાં, ઘર પરિવારના મંદિરોમાં […]

Continue Reading

હિંડોળા દર્શન : 

હિંડોળા દર્શન : વર્ષાઋતુમાં મંદિરોમાં ભગવાનને હિંડોળે ઝૂલાવવાનો ઉત્સવ ભક્તિ ભાવથી ઉજવવામાં આવે છે. પ્રભુ ભક્તના હૃદયની ડાળ ઉપર ઝૂલે છે, તેવી ઉચ્ચ લાગણીઓને ધ્યાનેધરીને પ્રભુને વિવિધ પ્રકારે હિંડોળા શણગારીને શ્રધ્ધા અને ભક્તિ ભાવથી ઝૂલાવવામાં આવે છે. નિત્ય પૂજનમાં નવા નવા પદાર્થોથી ઈષ્ટ દેવને ભાવપૂર્વક લાડલડાવવામાં આવે છે. આ માસમાં મંદિરોમાં, હવેલીમાં, ઘર પરિવારના મંદિરોમાં […]

Continue Reading

શીર્ષક – ગરીબ કોણ ? નિરવ ભટ્ટ

સત્ય ઘટના નીરવ ભટ્ટની ડાયરી માંથી શીર્ષક – ગરીબ કોણ શનિવાર નો દિવસ અને સંધ્યા નો વખત. અંદાજે ઘડિયાળ નો કાંટો કદાચ સાત – સાડા સાત આસપાસ બતાવતો હશે. આપણી સંસ્કૃતિ માં આપણે દરેક વારે અલગ અલગ ભગવાનને એપોઇન્ટમેન્ટ આપેલી અને એમાં શનિવારે હનુમાનજી અને શનિ મહારાજ ની જોઈન્ટ એપોઇન્ટમેન્ટ હોય. એટલે આપણે પણ પહોંચી […]

Continue Reading

પ્રદુષણ કેમ અટકે ? – પ્રિયંકા જોષી

આપણે સૌ પ્રદુષણને દૂર કરવાની વાત કરીએ છીએ. પણ સાચે કોઈ પ્રયત્ન નથી કરતા. પર્યાવરણ ને બચવાની જવાબદારી આપણા સૌની છે.૧. કચરો કચરા પેટી માં જ નાખો. રોડ પર કે ગમે ત્યાં કચરો નાખવાથી ગંદકી સાથે રોગચાળો પણ ફેલાય છે. શકાય હોય તો ઘરના કચરા માંથી કમ્પોસ્ટ બનાવા નો આગ્રાહ રાખો. ૨. વૃક્ષો વાવો અને […]

Continue Reading

હિંડોળા દર્શન – ડો. રામજી સાવલિયા

હિંડોળા દર્શન : વર્ષાઋતુમાં મંદિરોમાં ભગવાનને હિંડોળે ઝૂલાવવાનો ઉત્સવ ભક્તિ ભાવથી ઉજવવામાં આવે છે. પ્રભુ ભક્તના હૃદયની ડાળ ઉપર ઝૂલે છે, તેવી ઉચ્ચ લાગણીઓને ધ્યાનેધરીને પ્રભુને વિવિધ પ્રકારે હિંડોળા શણગારીને શ્રધ્ધા અને ભક્તિ ભાવથી ઝૂલાવવામાં આવે છે. નિત્ય પૂજનમાં નવા નવા પદાર્થોથી ઈષ્ટ દેવને ભાવપૂર્વક લાડલડાવવામાં આવે છે. આ માસમાં મંદિરોમાં, હવેલીમાં, ઘર પરિવારના મંદિરોમાં […]

Continue Reading