મિલ્કત ની વહેંચણી -ડૉ. કૈયામ કુરેશી

એક દિવસ એક ભાઈ ઘરે આવી. એમણે એક મહત્વનો નિર્ણય કર્યો મનોમન. કોઈને પણ ખબર ન પડવા દીધી. અને એમણે એમના નિર્ણય ને શબ્દ રૂપ આપ્યું. આ પત્ર સ્વરૂપે. દીકરા અને વહુને રૂમ માં બોલાવીને આ પત્ર આપી દીધો. ઘરમાં દીકરો અને વહુ હતા ત્રીજી વ્યકતિ દીકરી હતી. અને રૂમ માંથી પોતે બહાર નીકળી ગયા. […]

Continue Reading

ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સ, જી.એલ.એસ. યુનિવર્સિટીના ઇકોનોમિકસ ક્લબ હેઠળ “ROCK-O-NOMICS” નું આયોજન

ફેકલ્ટી ઓફ કોમર્સ, જી.એલ.એસ. યુનિવર્સિટીના ઇકોનોમિકસ ક્લબ હેઠળ “ROCK-O-NOMICS” નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અર્થશાસ્ત્રના વિષયથી સંબંધિત રસપ્રદ રમતો પર આધારીત આ એક દિવસની ઇવેન્ટ હતી. તેમાં ત્રણ સ્તરો હતા જેમાં ઇકો ફ્રિકો (આપેલ સર્જનાત્મક પઝલમાં મૂળભૂત આર્થિક ખ્યાલને સમજાવા), બ્લાઈન્ડ એલી (નાણાંકીય બજેટને વધારવું ઇકોનોમિક ગેમ દ્વારા) અને ઇકોસનરી (ટીમ વ્યૂહરચના દ્વારા ઈકોનોમિક ખ્યાલને […]

Continue Reading

સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ 1954  મેરેજ  લો અમેન્ડમેન્ટ એકટ  2001

સદર કાયદો જમ્મુ અને કશ્મીરને છોડતા તમામ નાગરિકો ને લાગુ પડે છે. તે ઉપરાંત જમ્મુ કશ્મીર સિવાયના લોકો જે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં રહે છે તેને પણ આ કાયદો લાગુ પડે છે સદર કાયદામાં પ્રતિબંધિત પેઢીઓ વચ્ચે લગ્ન પર પ્રતિબંધ છે. પુરુષે ૨૧ વર્ષ તથા સ્ત્રીએ 18 વર્ષ પૂર્ણ કરેલા હોવા જોઈએ તો લગ્ન થઈ શકે આવા લગ્નો […]

Continue Reading