*ડોક્ટર્સ ડે : પહેલી જુલાઈ !* ઉમદા ને આશીર્વાદના અધિકારી

*ડોક્ટર્સ ડે : પહેલી જુલાઈ !* ઉમદા ને આશીર્વાદના અધિકારી એવા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા તમામને બિરદાવવાની એક ઉત્સવ પૂર્ણ તારીખ છે : જુલાઇ ૧ ! એ તમામ માનવતાવાદી ડોક્ટર્સને મારા વંદન છે કે જેઓ ખરા અર્થમાં પોતાના વ્યવસાયને લોકોના જીવ બચાવવાના યજ્ઞ કે સેવા દ્વારા પોતાનું કર્તવ્ય પૂરું કરે છે. ડોક્ટર બળવંત ભાઇ જોશી, ડો, […]

Continue Reading

વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ સંદેશ *જો આવી સલાહ દરેક દિકરીને મળે તો એક પણ દિકરી સાસરે દુખી ન થાય*

? વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ સંદેશ *જો આવી સલાહ દરેક દિકરીને મળે તો એક પણ દિકરી સાસરે દુખી ન થાય* *એક દિકરી એ તેના બાપ ને પ્રશ્ન કર્યો કે પપ્પા હું જ્યારે સાસરે જઇશ તો શું તે બધા મને દિકરી ની જેમ રાખશે ?* *તો તેના પિતા એ બહુ જ સરસ જવાબ આપ્યો…* *બેટા, તું અહીયા શું […]

Continue Reading