છુટાછેડા – મેઘાબેન આર. ચિતલીયા. (એડવોકેટ)

પરસ્પર સંમત્તિથી છૂટાછેડા હિન્દુ લગ્ન અધિનિયમ-૧૯૫૫ ની કલમ-૧૩(બી) ધારાની જાગવાઈઓને આધિન રહી, હિન્દુ પતિ-પત્ની સાથે મળીને, લગ્ન વિચ્છેદ માટે જીલ્લા કોર્ટને અરજી કરી શકે છે. જયારે બન્ને પક્ષકારો સાથે રહી શકે તેમ ન હોય અને લગ્ન વિચ્છેદ જરૂરી જ હોય તેવા સંજાગોમાં સકારાત્મક પરિણામ માટે ૧૯૭૬ માં હિન્દુ લગ્નધારામાં સુધારો કરી ધારા ૧૩(બી) નો ઉમેરો […]

Continue Reading

મારી યાત્રા…..

મારી યાત્રા માં આજે આપણે મિત્રો સાથે કેટલાક સ્થળઃ ની મજા માણીએ. પ્રિયા પરિઆની. કેનેડા કસીશ કેસવાની. મહેસાણા આરોહી ભટ્ટ. ગોઆ ચેતના અને શૈલેન્દ્ર ભટ્ટ. ગોઆ જયંત રાવલ. સફેદ રણ. કચ્છ તુલી બેનર્જી. ભીલડુંગરા. ગુજરાત ભક્તિ અને વિસ્પમેક શાહ. રોમ ઇટલી નેહા દેસાઈ. પાવના ડેમ.પુના કસીશ કેશવાની. લવાસા રાજેશ બારીઆ. ગાંધી આશ્રમ સંદીપગીરી ગોસ્વામી. કચ્છ […]

Continue Reading

વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ સંદેશ – આનો અમલ કરશો, તો વિશ્વની એક પણ દિકરી સાસરે દુખી નહીં થાય.

? વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ સંદેશ *જો આવી સલાહ દરેક દિકરીને મળે તો એક પણ દિકરી સાસરે દુખી ન થાય* *એક દિકરી એ તેના બાપ ને પ્રશ્ન કર્યો કે પપ્પા હું જ્યારે સાસરે જઇશ તો શું તે બધા મને દિકરી ની જેમ રાખશે ?* *તો તેના પિતા એ બહુ જ સરસ જવાબ આપ્યો…* *બેટા, તું અહીયા શું […]

Continue Reading