બેન્કમાંથી એક કરોડથી વધુ રૂપિયા ઉપાડ તો બે ટકા ટીડીએસ લાગશે. ત્રણ વર્ષ ના રિટર્ન નહીં કર્યા હોય તેવા ખાતેદારોની લિમિટ 20 લાખ રૂપિયા નક્કી કરાઈ.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

બેન્કમાંથી એક કરોડથી વધુ રૂપિયા ઉપાડ તો બે ટકા ટીડીએસ લાગશે

ત્રણ વર્ષ ના રિટર્ન નહીં કર્યા હોય તેવા ખાતેદારોની લિમિટ 20 લાખ રૂપિયા નક્કી કરાઈ

પાનકાર્ડ નહીં ધરાવનાર ખાતેદારના ઉપાડ ઉપર ૨૦ ટકા ટીડીએસ કાપી લેવાની સખત જોગવાઈ કરવામાં આવી.

પહેલી જુલાઈથી અમલી બનતો બેંક, કો ઓપરેટી બેંક તેમજ પોસ્ટ ઓફિસમાંથી વર્ષ દરમિયાન જો રૂપિયા એક કરોડથી વધુનો ઉપાડ કરશો તો બે ટકા લેખે ટીડીએસ કપાશે.આ ઉપરાંત પણ ઘણી જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે જેને કારણે લોકો રીટર્ન ભરતાં થઈ જશે.
બેંક અથવા પોસ્ટમાંથી રૂપિયા એક કરોડના ઉપાડ ઉપર બે ટકા ટીડીએસ સહિતની જોગવાઈઓ અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપતા એડવાઈઝર પ્રમોદ પોપટ જણાવ્યું હતું કે રોકડામાં થતા કાળા નાણાના વ્યવહાર અટકાવવા માટે આ વર્ષે રજૂ કરાયેલ બજેટમાં ટીડીએસ અંગેની નવી કલમ ઉમેરવામાં આવેલ છે આ કલમ અનુસાર જે લોકો કોઈપણ શિડ્યુલ્ડ બેંક ઓપરેટીવ બેંક પોસ્ટ ઓફિસ માંથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન ટુકડે-ટુકડે પણ જો રૂપિયા એક કરોડથી વધુ નો ઉપાડ કરશે તો ઉપાડ માંથી બે ટકા લેખે ટીડીએસ કાપી લેવામાં આવશે અને બાકીની રકમની ચુકવણી કરાશે એટલું જ નહીં આ એક કરોડ ની ગણતરી કરતી વખતે 1લી એપ્રિલ 2020 થી અત્યાર સુધી કરેલ ઉપાડને પણ ગણતરીમાં લેવામાં આવશે.

જો કોઈ વ્યક્તિએ પોતાના આવકવેરાના છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં રિટર્ન ભરેલા નહિ હોય તો તેવી વ્યક્તિના ઉપાડવા માટે આ લિમિટ ફક્ત ૨૦ લાખની રહેશે એટલે કે આવી વ્યક્તિ જો વર્ષ દરમિયાન કુલ ૨૦ લાખ કે તેથી વધુનો ઉપાડ કરશે તો તેના ઉપાડમાથી બેંક એ બે ટકા ટીડીએસ કાપી લેવો પડશે હવે આવા કેસમાં બેંકોને કરદાતાએ ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન ભરેલ છે કે નહીં તેની ખબર ના હોય તો બેંકો ૨૦ લાખના ઉપાડ વખતે ટીડીએસ કાપી લેશે માટે દરેક કરદાતાએપોતાનો રોકડ ઉપાડ જ્યારે 20 લાખ થાય ત્યારે પોતાના ત્રણ વર્ષના આઇટી રિટર્ન ની કોપી રજુ કરવી પડશે નહીં તો બેંક બે ટકા લેખે ટીડીએસ કાપી લેશે આમ લોકો આવકવેરાના રિટર્ન આપોઆપ ભરતા થઈ જાય તે પણ એની પાછળનો આશય છે.

તદુપરાંત જો કોઈ રિટર્ન ન ભરનાર વ્યક્તિ એક કરોડ ઉપરની રોકડનો ઉપાડ કરશે તો તેને ટીડીએસ નો દર પાંચ ટકા ભરવાનો રહેશે હવે જો કોઈ વ્યક્તિ પાનકાર્ડ પણ નથી ધરાવતી અને બેંકમાં થી 20 લાખ રૂપિયાની રોકડ પડશે તો તેવા લોકોને ૨૦ ટકા ટીડીએસ કરવાની સખત જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •