⭕ ગુજરાતમાં 26.05.2020ના સાંજે 5 વાગ્યાથી 27.05.2020ના સાંજે 5 વાગ્યા સુધી નવા 376 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા,23 લોકોનાં મોત ,410 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરાયા.

સમાચાર

⭕ નવા 376 કેસમાંથી અમદાવાદ 256,સુરત 34,વડોદરા 29,મહીસાગર 14,વલસાડ 10,સુરેન્દ્રનગર 6,ગાંધીનગર 5,નવસારી 4,રાજકોટ 3,આણંદ-પાટણ-કચ્છ 2,ભાવનગર-મહેસાણા-પંચમહાલ-બોટાદ-છોટ ઉદેપુર-પોરબંદર-અમરેલી 1 કેસ

● રાજ્યમાં કુલ કેસ : 15207
● રાજ્યમાં કુલ મોત : 938
● રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 7547

⭕ જિલ્લા વાઈસ કેસ :
•અમદાવાદ-11097•વડોદરા-914•સુરત-1421
•રાજકોટ-97•ભાવનગર-120•આણંદ-95
•ગાંધીનગર-237•પાટણ-75•ભરૂચ-37
•નર્મદા-18•બનાસકાંઠા-102•પંચમહાલ-79
•છોટાઉદેપુર-23•અરવલ્લી-101•મહેસાણા-104
•કચ્છ-68•બોટાદ-58•પોરબંદર-8
•ગીર-સોમનાથ-44•દાહોદ-36•ખેડા-63 •મહીસાગર-105•સાબરકાંઠા-97•નવસારી-22
•વલસાડ-33•ડાંગ-2•દ્વારકા-12
•તાપી-6•જામનગર-52•જૂનાગઢ-27
•મોરબી-3•સુરેન્દ્રનગર-31•અમરેલી-8 કેસ નોંધાયા

Update- 27.05.2020 7.30 PM

(નોંધ : આરોગ્ય વિભાગ, ગાંધીનગરથી આવતી પ્રેસ નોટ મુજબ આંકડા છે)

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •