ગાંધીનગર ફોટોગ્રાફર મિત્ર મંડળ દ્વારા કોરોનાવાયરસ માટે મોટિવેશન વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો,

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ભારત સમાચાર

🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻💐🙏🏻💐

*ગાંધીનગર ફોટોગ્રાફર મિત્ર મંડળ*
દ્વારા જે *કોરોનાવાયરસ* માટે મોટિવેશન વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો, તેમાં જે ફોટોગ્રાફરોએ ભાગ લીધો છે તે તમામ ફોટોગ્રાફરનું performance ખુબ જ સરસ છે અને દરેકમાં ઉત્સાહ રે એ માટે આ વીડિયો બનાવવામાં આવ્યો છે તો દરેક નો ખુબ ખુબ

. 🙏🏻 આભાર💐

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •