કાશ્મીરમાં 232 દિવસ પછી ઓમર અબ્દુલ્લાને છોડવામાં આવ્યો. હવે એકલી મહેબૂબ નજરકેદમાં રહી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

232 દિવસ પછી ઓમર અબ્દુલ્લા ને છોડવામાં આવ્યો. હવે એકલી મહેબૂબ નજરકેદમાં રહી છે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply