*બ્રહ્મસમાજનું ગૌરવ : કુ. ઉર્વી હરેશભાઇ મહેતા ( દીવ )નિવાસી એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે.*

આંતરરાષ્ટ્રીય ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

સમગ્ર ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં બ્રહ્મસમાજનું ગૌરવ કુ. ઉર્વી હરેશભાઇ મહેતા ( દીવ )નિવાસી તેને એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કરેલ છે.ખૂબ ખૂબ અભિનંદન
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ ટ્રસ્ટીશ્રી
જીતુ મહેતા.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •