2020નું મંદિર મંડલ નાથદ્વારા મુજબનું પુનમ અને એકાદશીનું લિસ્ટ. જય શ્રી કૃષ્ણ.🙏🏻🙏🏻

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ધાર્મિક બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

2020નું મંદિર મંડલ
નાથદ્વારા મુજબનું
પુનમ અને એકાદશીનું
લિસ્ટ. દરેક વૈષ્ણવો ને
ગ્રુપમાં forward વિનંતિ.
જય શ્રી કૃષ્ણ.🙏🏻🙏🏻

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply