*ટોલ ટેકસમાં તમને મળતી રસીદ સાથે તમે શું કરો છો?* *અહીં તમારે જાણવાની જરૂર છે*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક રમત જગત લાઇફ સ્ટાઇલ વિશેષ સમાચાર

*ટોલ ટેકસમાં તમને મળતી રસીદ સાથે તમે શું કરો છો?*

*અહીં તમારે જાણવાની જરૂર છે*

રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ રસ્તાઓ પરની મુસાફરી દરમ્યાન તમે જે રસીદ પ્રાપ્ત કરો છો તે ફક્ત ટોલ ટેકસને પાર કરવાની જ નથી.

*તો પછી તે બીજું શું છે?*

1. તબીબી ઇમરજન્સી દરમિયાન તમે રસીદની બીજી બાજુ પર આપેલા ફોન નંબર પર કોલ કરી શકો છો. એમ્બ્યુલન્સ તમારા કોલની 10 મિનિટની અંદર આવશે.

2. જો તમારા વાહનને કોઈ સમસ્યા આવી હોય તો તમારું વ્હીલ પંચર થઈ ગયું છે, તમે ત્યાં જણાવેલા બીજા નંબર પર કોલ કરી શકો છો અને તમને 10 મિનિટમાં સહાય મળશે.

3. જો તમારુ બળતણ પૂરું થઈ ગયું, તો તમને જલ્દીથી 5 અથવા 10 લિટર પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ આપવામાં આવશે. તમે તમને પૂરા પાડવામાં આવતા બળતણ માટે ચૂકવણી કરી શકો છો અને મેળવી શકો છો.

ટોલ ટેક્સ પર તમે જે પૈસા ચૂકવો છો તેમાં આ તમામ સેવાઓ શામેલ છે. ઘણા લોકો પાસે આ માહિતી હોતી નથી અને આવી પરિસ્થિતિઓમાં આપણે બિનજરૂરી રીતે પીડામાંથી પસાર થઈએ છીએ.

કૃપા કરીને આ સંદેશ તમારા બધા મિત્રો અને પરિવાર સાથે શેર કરો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply