*ગાંધીનગર ફાયર ખાતે નવા બિલ્ડિંગમાં કામ કરતા મજુર તેમજ નાના છોકરાઓને પતંગ દોરી નું વિતરણ કરાયું.*

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ધાર્મિક મનોરંજન લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગાંધીનગર ફાયર ખાતે નવા બિલ્ડિંગમાં કામ કરતા મજુર તેમજ નાના છોકરાઓને પતંગ દોરી નું વિતરણ કરાયું.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •