*હૈદરાબાદની ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ બ્રહ્મસેવક ગ્રુપ દ્વારા રાત્રે 9 વાગ્યાં પછી કોઈ પણ બેન દીકરી ને મદદ માટે અમદાવાદમાં હેલ્પલાઈન નંબર :

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ધાર્મિક સમાચાર

હૈદરાબાદ ની ઘટના ને દયાન માં રાખી ને અમદાવાદ બ્રહ્મસેવક ગ્રુપ દ્વારા રાત્રે 9 વાગ્યાં પછી કોઈ પણ બેન દીકરી ને મદદ માટે અમદાવાદમાં હેલ્પલાઈન નંબર

1-હર્શલ ભાઈ ભટ્ટ -7016847721ચાંદખેડા .સરખેજ ગાંધીનગર

2-દર્શન ભાઈ -9727657333-સાયન્સ સીટી સોલા

3-વાલ્મિકી ભાઈ -8980055822.-બાપુનગર

4-મનીષ ભાઈ ઓઝા 9099949177-શ્યામલ

5-નરેન્દ્ર દવે -9574335211

બાપુનગર

6-હાર્દિક ભાઈ -9099934686

નરોડા

7-રાહુલભાઈ -9558853056

નરોડા

8-મેહુલભાઈ પાધ્યાય -9725451168-ઘાટલોડિયા

9-રીતેશભાઈ =9909153353

વિરાટનગર

10-જયેશભાઇ -9979132437

ઘાટલોડિયા

11-અભિષેક સુક્લા -9173772578-વસ્ત્રાલ

12-પ્રતીક દવે -9106206421

અર્બુદા નગર

13-સમીરભાઈ પંડ્યા 8000380001-132રિગરોડ અમદાવાદ

14-કિંતન ભાઈ 8401936476-નારણપુરા .પ્રગતિ નગર15-આશિષ ભાઈ 7359905696-નિકોલ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply