*બ્રેકીંગ ન્યૂઝ*- શાહઆલમમાંથી ઇસનપુર પોલીસે શંકાસ્પદ પથ્થરબાજોની કરી ધરપકડ.જે તોફાની તત્વો ફૂટેજમાં દેખાયા છે, તેમની સામે કડક કાર્યવાહી થશે.*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

બ્રેકીંગ ન્યૂઝ* ઇસનપુર પોલીસે શંકાસપદ પથ્થરબાજો ની કરી ધરપકડ. જે તોફાની તત્વો ફૂટેજ માં દેખાયા છે તેમની સામે કડક કાર્યવાહી થશે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply