ગુજરાત ખેડૂત એકતા મંચના પ્રમુખ સાગરભાઈ રબારીના સાનિધ્યમાં સૌરાષ્ટ્રમાં બાઈક રેલીનું થયેલું આયોજન.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી સમાચાર

ગુજરાત ખેડૂત એકતા મંચના પ્રમુખ શ્રી સાગરભાઈ રબારીના સાનિધ્યમાં સૌરાષ્ટ્રમાં બાઈક રેલી આયોજન બાદ ખેડૂતો શાંતિથી સાંભળે છે અને ગામે ગામ જનમેદની ભેગી થાય છે.તેનો મતલબ ખરેખર ખેડૂતોનું સરકાર દ્વારા અન્યાય અને શોષણ થાય છે.તે સાબિત થાય છે.ખેડૂતને સરકાર તરફથી મળતાં લાભોથી વંચિત રખાય રહ્યાં છે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply