વેરાવળથી ૯૩૦ કિ.મી. દૂર વાવાઝોડું આકાર લઇ રહ્યું છે આગામી બે દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના દરિયાકાંઠે વાવાઝોડું ત્રાટકવાની સંભાવના : લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર
વેરાવળથી ૯૩૦ કિ.મી. દૂર વાવાઝોડું આકાર લઇ રહ્યું છે
આગામી બે દિવસમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના દરિયાકાંઠે વાવાઝોડું
ત્રાટકવાની સંભાવના : લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •