દેશનું પ્રથમ અને સમગ્ર વિશ્વનું ત્રીજું ડાયનાસોર મ્યુઝીયમ બાલાસિનોર નું CM રૂપાણી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

દેશનું પ્રથમ અને સમગ્ર વિશ્વનું ત્રીજું ડાયનાસોર મ્યુઝીયમ બાલાસિનોર નું CM રૂપાણી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Please send your news on 9909931560.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •