આજે મધર્સ ડે : તેજ ગુજરાતી તેના વાચકોની યાદગાર તસવીરો પ્રસ્તુત કરે છે.

ગુજરાત ભારત સમાચાર

Rekha(mammi)…montu, Diya…..

Diya… Rekha

Tuli Banerjee, Tamanna Banerjee

Neha and Rutu Desai

નિરંજન અને અમિષા બારોટ

Rufas Christian rashmi Christian

1st Bipin S Dave
2nd Shailesh S Dave

Mother name
Gauriben S Dave

Maraline Robertson & Florance Balsari.

Maraline Robertson & Florance Balsari.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •