???? શાળા ના દિવસો મા કહેવામાં આવતી સૌથી ખોટી વાત……..

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

????
શાળા ના દિવસો મા કહેવામાં આવતી સૌથી ખોટી વાત……..
?ભાઇ! 10 મું ધોરણ સારા ટકા એ પાસ થય જા પછી મજા જ છે.
10 મુ ધોરણ પાસ થય ગયા!!!!!

પછી…………….
?ભાઇ 12 મું ધોરણ સારા ટકા એ પાસ થય જા પછી મજા જ છે.
12 મું ધોરણ પાસ થય ગયા!!!!!!!!

પછી………..
? ભાઇ કોલેજ ના 3 વર્ષ મા સરખુ ધ્યાન દે પછી મજા જ છે.
કોલેજ ના 3 વર્ષ પુરા થય ગયા!!!!!!

પછી………..
?ભાઇ હવે સારી નોકરી ગોતી લે પછી મજા જ છે.
નોકરી મડી ગઇ!!!!!!

પછી………
?ભાઇ એમા થોડો અનુભવ મેળવી લે પછી જીવન ભર મજા જ રેવાની.
અનુભવ મેળવી લીધો, આપણે હોશીયાર પણ થઈ ગયા!!!!!!

પછી………
?ભાઈ હવે, રીટાયર થઈ જા પછી ક્યા કાઈ કામ છે? મજા જ રેવાની
રીટાયર થઈ ગયા

પછી……….
? ઓ હો, હે ભગવાન! બીચારા ની ઉમર તો જોવ હવે આ શુ મજા કરવાનો???????

?આપણે આખી જિંદગી ટેન્શન મા અને પૈસા કમાવવામા કાઢી નાખીએ!!!!!!!

મિત્રો પૈસો જીવન નથી!

સત્ય વચન

?

મિત્રો જીવન મા મજા કોઈ દિવસ આવવાની જ નથી………

કોણ જાણે છે, ભવિષ્યમાં શુ થશે!!!!!!!

માટે જીવન નો એક-એક
દિવસ આનંદમાં વિતાવો

ભુતકાળમાં થયેલી ભુલો ને ભુલી જાવ……
ભવિષ્યની ચિંતા ના કરો……

વર્તમાન મા જીવન મોજ થી જીવો…..
સાચા દિલ થી પ્રેમ કરતા હોય
એને એકવાર સેર કરો.

Please send your news on 9909931560.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *