મારા હૈયામાં સુવાળું નામ નામ ના પૂછીશ. – જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘ તસવીર : ક્ષિતિજ આર્ય

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

મારા હૈયામાં સુવાળું નામ
નામ ના પૂછીશ…
એ તો જીવવાનું કારણ,
તારણ છે,
એકની એક ઇચ્છા નું વહાલ નું,
નામ આપીશ તો મારી ઝંખના ઉછળશે,
પછી ઠેકાણું નહિ રહે ચાલવાનું,
મારી આંખોમાં કુંવારુ ધામ
ધામ ના પૂછીશ….
જીવવાની વાત આવે ત્યારે
એના નામથી જ આરંભ અને અંત
એ જ મારો પ્રભુ એ જ હૈયાની હૂંફ
એ જ સંબંધને એ જ સઘળો પંથ
મારા શ્વાસો માં એક હુંફાળું ઠામ
ઠામ ના પૂછીશ..
પાસે થી લઈ દૂર ‘ક્ષિતિજ ‘ સુધી
પાતાળ થી લઈ નિરભ્ર ગગન સુધી
ભૂતકાળ થી લઈ ભવિષ્ય સુધી
મારા રોમરોમ માં એક જ ગામ
ગામ ના પૂછીશ..
મારા હૈયામાં સુવાળું નામ
નામ ના પૂછીશ …..

— જયેશ મકવાણા ‘પ્રસુન ‘
તસવીર : ક્ષિતિજ આર્ય

TejGujarati
 • 39
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  39
  Shares
 • 39
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *