પૂજ્ય ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝાની પ્રાર્થના.

ધાર્મિક ભારત

ગુજરાતના તિથલ ખાતે જ્યાં મહાત્મા ગાંધીજી 1938 માં પંદર દિવસ રહ્યા હતા તે સ્થળે

પૂજ્ય ભાઈશ્રી રમેશભાઈ ઓઝાએ પ્રાર્થના કરી હતી. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *