નિલદીપ કોલેજ ઓફ કોમર્સમાં વિવિઘ ડેઝ ની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરવામાં આવી હતી.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત મનોરંજન રમત જગત સમાચાર

નિલદીપ કોલેજ ઓફ કોમર્સ માં વિવિઘ ડેઝ ની ઉજવણીનો આરંભ મા.ઘારાસભ્ય ભુપેન્દ્રભાઇ પટેલ અને પૂજય વિવેકજીવન સ્વામીજી – બીએપીએસ ની ઉપસ્થિિત માં થયો હતો.જ્યાં વિદ્યાર્થી ભાઇઓ અને બેહનોએ નેશનલ ડે , ગો-ગી્ન ડે, રંગોલી, પોસ્ટર મેકીંગની ઉજવણી કરી હતી.

હતી.

Please send your news on 9909931560.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *