*નવાપુરા ગામે સ્વયછીક ધાબળા વિતરણ*

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

આર.જે.ટીબ્રેવાલ કોમર્સ કોલેજની રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાની ગ્રામ શિબીર દશક્રોઈ તાલુકાના નવાપુરા ગામ ખાતે ચાલી રહી છે. જેમાં સમાજ સેવિકા નિમિષા કેયુર મહેતા દ્વારા આ ગામમાં સ્વયં ઘરે ઘરે જઈ ને વૃધ્ધ, વિધવા તેમજ નિ:સહાય ૧૩૭ લોકોને ધાબડાનું વિચરણ કર્યું હતું.

Please send your news on 9909931560.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *