તેં રચના થી કર્યો, મે રચયિતા થી કર્યો તેથી શુ? પ્રેમ તો પ્રેમ છે….- યોગેશ પરીખ.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તને મારાથી હતો, મને તારા થી છે તેથી શુ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તને જોઈ ને થયો , મને તે જાણી ને તેથી શુ ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તે કહીને કર્યો, મે તે માણી ને કર્યો તેથી શુ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તે છોડીને કર્યો, મે તે પામી ને કર્યો તેથી શુ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તે અેક થી કર્યો, મે અેક થઇ કર્યો તેથી શુ ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તે જીવ ને કર્યો, મે શિવ ને કર્યો તેથી શુ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તે પામતા કર્યો, મે પુજતા કર્યો તેથી શુ ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….
તે રચના થી કર્યો, મે રચયિતા થી કર્યો તેથી શુ?
પ્રેમ તો પ્રેમ છે….- યોગેશ પરીખ.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

TejGujarati
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares
 • 4
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *