ગુરુ સુપ્રવા મિષ્રા ને 10મા કટક નૃત્ય મહોત્સવ, ઓરીસા મા કોનાર્ક નૃત્ય રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામા આવ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગુરુ સુપ્રવા મિષ્રા ને 3 જાન્યુઆરી 2019 એ 10મા કટક નૃત્ય મહોત્સવ, કટક ઓરીસ મા કોનાર્ક નૃત્ય રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામા આવેલ છે. તેઓ લખિકા, નર્તિકા અને નૃત્ય નિર્દેશક છે. તેઓને 2013મા ગુજરાત ગૌરવ પુરાષ્કર પણ એનાયત કરવામા આવેલ છે. તેઓ એ ઓડિસી નૃત્ય નાટિકા મોહન થી મોહન, દિનકર જોશી દ્વારા લખાયેલી પુસ્તક પર રચના અને અભિનય કારેલ છે, જેની પ્રેક્ષકો દ્વારા સારી રીતે પ્રશંસા કરવામાં આવે છે.

Please send your news on 9909931560.

TejGujarati
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 • 1
  Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *