નિકોલના ખેડૂતે બાનાખાતના પેટે રૂપિયા 25 લાખ લઇને જમીન અન્ય વ્યક્તિને વેંચી દીધી

ફેબ્રુઆરી માસમાં બાનાખાત કર્યો હોવા છંતાય, ઓગસ્ટમાં જમીનના દસ્તાવેજો અન્ય પાર્ટીને કરી છેતરપીંડી આચરી હોવાનો કિસ્સો પ્રકાશ માં આવ્યો છે. જમીન લે વેચના કામમાં ઘણી વાર ખેડૂતો પોતાના જમીનના વધારે નાણાં લેવાની લાલચે છેતરપીંડી કરતા હોય છે…આ પ્રકારનો વધુ એક કિસ્સો નિકોલમાં વિસ્તારમાં પ્રકાશમાં આવ્યો છે… જેમાં ખેડૂતોએ એક વ્યક્તિ સાથે જમીન વેચાણનો સોદો કરીને […]

Continue Reading

ચાણક્ય : અખંડ ભારતીય સામ્રાજ્યના પ્રણેતા:- પ્રાધ્યાપક રામજી સાવલિયા.

ચાણક્ય એ ભારતના રાજનૈતિક ગુરુ હતા. આદર્શ રાષ્ટ્ર, આદર્શ રાજ્ય ચિત્ર અને સુસંગઠિત અખંડ ભારતીય સામ્રાજ્યની પોતાની કલ્પનાને એ મહાપુરુષે ચોવીસ વર્ષમાં સાકર કરી બતાવી. પોતાના અંગત સ્વાર્થોને લઈને આપસમાં લડતા નાનાં નાનાં ગણરાજયોને એક છત્ર હેઠળ લાવી અખંડ ભારતીય સામ્રાજ્યની સ્થાપના કરી. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યમાં આદર્શ રાજ્ય ચરિત્રનું નિર્માણ કરી બતાવ્યું. તત્કાલીન તેમજ ભાવિ પેઢીના […]

Continue Reading