કોશિષ કરો જીને કી ઇસ તરહ – રઈસ કૌલ કુસુમ.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત સમાચાર

ઈબાદત કરો, દેર્વેશ કી તરહ,
ખીદમત કરો ઇન્સાન કી તરહ
ગરીબી,અમીરી, દુઃખ,સુખ કો સમજો ફકીર કી તરહ,
સૂફીઆના તેરા હર અંદાજ હો,એસે જિ રઈસ,
કોશિષ કરો જીને કી ઇસ તરહ.

રઈસ કૌલ કુસુમ

TejGujarati
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 • 3
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *