ગાંધીનગર ખાતે નવા સી.સી.ટી.વી.કેમેરા નું કામકાજ ચાલુ – વિનોદ રાઠોડ.

ઓટોમોબાઇલ ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગાંધીનગર ખાતે નવા સી.સી.ટી.વી.કેમેરા નું કામકાજ ચાલુ છે. તે પુરી થયા બાદ ફોન પર વાત કરવી, સીટ બેલ્ટ ન પહેરવો, અને હેલ્મેટ ન પહેરનાર ને મેમો મળી જશે.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *