??ખાંગા થઈને તુટી પડેલાં મેઘને બે શબ્દો….??

કલા સાહિત્ય ગુજરાત

આ રીતે વહાલ કંઈ કરાય?
ઊભરાયું હોય હેત
ટપલીક બે મારીએ
પણ
સીધો
કાંઈ ધુંબો મરાય?
ઓચિંતા આવીને
ધાબા લગી ઊછળીને
કરવાનુ આવુ તોફાન?
શેરિયુંમા તરતી ઇ
કાગળની હોડિયુંનું
થોડુંક તો રાખવુંતું ધ્યાન!
ગામ આખું આવે
નદીયું માં નહાવા પણ
નદીયું થી ગામમાં ગરાય?
આ રીતે વહાલ કંઇ કરાય?
એવુ તો કેવુ
વરસાવ્યુ પળભરમા તે
આંખ્યુ પણઓવરફલો થાય
ધસમસવું સારું,
પણ આટલું તો નહીં જ
જેમા છેવટ એક
ડૂમો રહી જાય.
ખેતર,અબોલ જીવ
શ્વાસ ચૂકી જાય એવો
ભીનો કાંઈ ચીંટીયો ભરાય?
આ રીતે વહાલ કંઈ કરાય?….
~ કૃષ્ણ દવે.સોર્સ. વાઇરલ નેટ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *