ગાય.

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત સમાચાર

“ઉરુગ્વે” એક એવો દેશ છે જેમાં સરેરાશ વ્યક્તિ દીઠ 4 ગાય છે … અને
તે સમગ્ર વિશ્વમાં ખેતીના ક્ષેત્રમાં નંબર એકની સ્થિતિમાં છે …
તે માત્ર 33 લાખ લોકોનો દેશ છે અને ૧ કરોડ ૨૦ લાખ ગાય છે.
દરેક એક ? ગાયના કાન પર ઇલેક્ટ્રોનિક ? ચિપ મૂકવામાં આવે છે …
જેની મદદ વડે કઈ ગાય કઈ જગ્યાએ છે એ જાણી શકાય છે.
ખેડૂત મશીનમાં રૂમમાં બેઠા હોય છે, પાક લણણી કરે છે, બીજી વ્યક્તિ તેને સ્ક્રીન પર જોડે છે, અને જાણે છે કે પાકની પરીસ્થિતિ શું છે … ???
એકત્રિત માહિતી દ્વારા, ખેડૂતો ચોરસ મીટર દીઠ ઉપજ વિશ્લેષણ જાતે કરે છે …
2005 માં ૩૩ લાખ લોકોના દેશમાં ૯૦ લાખ લોકો માટે અનાજનું ઉત્પાદન કરતા હતા … અને …
આજે, તે 2 કરોડ ૮૦ લાખ લોકો માટે અનાજ ઉત્પન્ન કરે છે …
“ઉરુગ્વે” નું સફળ પ્રદર્શનમાં દાયકાઓના દેશ, ખેડૂતો અને પશુપાલકોનો અભ્યાસ સામેલ છે …

500 કૃષિ ઇજનેરોની ટીમ ખેતી જોવા માટે રખાયેલી છે. ખેતીની પદ્ધતિને ખેડૂતો અનુસરે છે તે નિશ્ચિત કરવા માટેડ્રોન કેમેરા તથા સેટેલાઈટની મદદ વડે ખેતી અને ખેડૂતો પર નજર રાખવામાં આવે છે …
“દૂધ, દહીં, ઘી, માખણ”, ઉપરાંત અનાજના ઉત્પાદન વસ્તી કરતા ઘણું વધારે …
“વધેલું તમામ અનાજ, દૂધ, દહીં, ઘી, માખણને નિકાસ કરવામાં આવે છે અને દરેક ખેડૂત લાખો કમાણી કરે છે …”
એક માણસની લઘુતમ આવક 1,25,000 / = મહિના છે, એટલે કે વર્ષમાં $ 19,000 …
“આ દેશનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક સૂર્ય છે અને રાષ્ટ્રીય પ્રગતિનું ચિહ્ન ગાય અને ઘોડો છે …”
“અને ખાસ ઉરુગ્વેમાં ગાય હત્યા પર ફાંસીની સજા છે”
??? ??? ???
“વંદન છે, આ ગૌ પ્રેમી દેશ ને …”
મુખ્ય વસ્તુ આમાં એ પણ જાણવા જેવી છે કે, “આ તમામ ગૌ-સંપત્તિ – ભારતીય છે …”
જેને ત્યાં “ભારતીય ગાય” તરીકે જાણે છે …
“ઉદાસી એ છે કે, ભારતમાં ગાયની હત્યા થાય છે અને ઉરુગ્વેમાં ગાયની હત્યા પર મૃત્યુદંડની જોગવાઈ છે.”
“શું આપણે આ ખેતીવાડી રાષ્ટ્ર ઉરુગ્વે પાસેથી કંઈક શીખી શકીએ … ???”સોર્સ.વાઇરલ

TejGujarati
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 • 3
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *