બ્રાહ્મણોની વંશાવળી

ધાર્મિક

બ્રાહ્મણોની વંશાવળી
???????⚫??
ભિવ્ય પુરાણ મુજબ, બ્રાહ્મણોનો ઇતિહાસ એ છે કે પ્રાચીન સમયમાં, મહર્ષિ કશ્યપના પુત્ર દેવી કનવના પુત્ર બન્યા હતા, દેવી અર્વિણી.
બ્રહ્માની આદેશ દ્વારા
કુરુક્ષેત્ર બન્ને વાસાની
સરસ્વતી નદીના કિનારે
કાન્તા અને ચતુર્વેદ્ય સુક્ષામાં સરસ્વતી દેવીની પ્રશંસા કરી
? દેવી ખુશ થતાં એક વર્ષ પસાર થયો અને બ્રાહ્મણની સમૃદ્ધિ માટે આવ્યો
વરદાન આપ્યું
સ્વરાજની અસરથી, કણવીના આર્ય બુધના દસ પુત્રો હતા
ક્રમનું નામ હતું
?યુપુય,
? સમર્પિત,
? ટેક્સ્ટ,
શુક્લ,
અમિષા,
?જ્ઞાનહીરો,
Üdube,
ગુરુવાર,
? પાંડે, અને
ચતુર્વેદી

આ લોગોનું નામ જ નામ છે
? આ લોકોએ સ્વાભાવિક રીતે સરસ્વતી દેવીની વિનંતી કરી.
? બાર વર્ષની ઉંમર ધરાવતા લોકોએ તેમની દીકરીઓ ભદ્રવતવાલા શારદા દેવીને આપી છે.
? તેમના નામો અનુક્રમે હતા
? ટેકનિશિયન,
? તેવી જ રીતે,
? ટેક્સ્ટ,
?hurika,
અમિશાની,
? અગ્નિટી,
અવધી,
આઇવિતિડિની
? પાંડેમની, અને
ચર્ચનાદેવીને કહેવામાં આવ્યું હતું

પછી દીકરીઓના પતિના 16 સોલો પુત્રો પણ છે

બધા લોકોના નામે નામ આપવામાં આવ્યું છે –
ઉદાહરણ તરીકે,
? ભારદ્વાજ,
વિશ્વામિત્ર,
? ગૌતમ,
?જામડગ્રી,

આઈવેટ્સ,
? ગૌતમ,
? પરાશર,
?garg,
?ટ્રી,
?ભિરદ્રાત્ર,
? એન્જીરા,
?પરંગી,
?બંધ કરો, અને
? યજ્યવલ્ક્ય

સોળ સોળ પુત્રો આ નામ દ્વારા ઓળખાય છે . બ્રાહ્મણોનાં મુખ્ય 10 પ્રકારો છે:
(1) તેલ,
(2) મહારાષ્ટ્ર,
(3) ગુજ્જર,
(4) દ્રવિડ,
(5) હાઇમ,
આ પાંચને “દ્રવીડીયન” કહેવામાં આવે છે, તે વિંધ્યચલાલના દક્ષિણ તરફ આવે છે અને

■ વિંધ્યચલાલની ઉત્તરે અથવા તેના નજીકના બ્રાહ્મણ મળ્યાં
(1) સરસ્વત,
(2) કન્યાકુબ,
(3) ગૌર,
(4) મેથેલ,
(5) એક્સેલ,
? જવાબને પંચ ગૌર કહેવામાં આવે છે.
જ્યાં ઘણા બ્રાહ્મણોનું વર્ણન વધુ લખાયું છે.
આવા સંખ્યા મુખ્ય 115 છે
? ત્યાં ઘણાં વિવિધ મતભેદો છે. આ ઉપરાંત, હાઇબ્રિડ જાતિ બ્રાહ્મણમાં ઘણા લોકો છે.
? અહીં હું ઉત્તર અને દક્ષિણના બ્રાહ્મણોના નામ 115 સાથે મિશ્રિત કરું છું.
જેઓ એક થી બેથી અલગ અને 2 થી 5 અને 5 થી 10 અને 10 થી 84 સુધી અલગ થયા છે,
પછી શાખાના ઉત્તર અને દક્ષિણના બ્રાહ્મણોની સંખ્યા 230 થી અલગ થઇ
લગભગ છે
ત્યાં વધુ શાખાઓ છે, જે 300 જેટલા બ્રાહ્મણ મતભેદોની સંખ્યા માટે ખાસ્સા મળ્યા છે.
જેમાં નીચે પ્રમાણે ઉત્તર અને દક્ષિણ બ્રાહ્મણનો તફાવત છે
?81 બ્રાહ્મણો 31 શાખાઓ કુલ 115 બ્રાહ્મણ નંબરો

(1) શંકવતી બ્રાહ્મણો

(2) માલવી ગૌર બ્રાહ્મણ,
(3) શ્રી ગૌર બ્રાહ્મણ,
(4) ગંગાપુત્ર ગોદ્રામ બ્રાહ્મણ,
(5) હરિયાણા ગૌર બ્રાહ્મણ,
(6) વશિષ્ઠ ગૌર બ્રાહ્મણ,
(7) શૌરા ગૌડ બ્રાહ્મણ,
(8) દુધ્યા ગૌર બ્રાહ્મણ,
(9) સુક્સન ગૌર બ્રાહ્મણ,
(10) ભટનાગર ગૌર બ્રાહ્મણ,
(11) સૂરજવજ ભગવાન બ્રાહ્મણ (સોળમા),
(12) મથુરાના ચોથા બ્રાહ્મણ,
(13) વાલ્મિકી બ્રાહ્મણ,
(14) રાયકાલા બ્રાહ્મણ,
(15) ગોમતી બ્રાહ્મણ,
(16) દાઈ બ્રાહ્મણ,
(17) સારસ્વત બ્રાહ્મણ,
(18) મૈથલ બ્રાહ્મણ,
(19) કન્યાકુશ બ્રાહ્મણ,
(20) ઉત્કલ બ્રાહ્મણ,
(21) સર્વરાહ બ્રાહ્મણ,
(22) પરાશર બ્રાહ્મણ,
(23) સનોડિયા અથવા સનશાઇન,
(24) મિત્રો ગૌર બ્રાહ્મણ,
(25) કપિલ બ્રાહ્મણ,
(26) બ્રાહ્મણ ઉમેરો,
(27) ખત્યુવા બ્રાહ્મણ,
(28) નરદી બ્રાહ્મણ,
(29) ચંદ્રાસ બ્રાહ્મણ,
(30) વાલેડર બ્રાહ્મણ,
(31) જવલ બ્રાહ્મણ,
(32) ઓડીય બ્રાહ્મણ,
(33) અબ્રામ બ્રાહ્મણ,
(34) પલ્લવસ બ્રાહ્મણ,
(35) લેટવસ બ્રાહ્મણ,
(36) સોમપુરા બ્રાહ્મણ,
(37) કબોડ સિદ્ધિ બ્રાહ્મણ,
(38) નડોરામા બ્રાહ્મણ,
(39) ભારતી બ્રાહ્મણ,
(40) પુષ્કરણી બ્રાહ્મણ,
(41) ગરુડ ગાલિયા બ્રાહ્મણ,
(42) ભાર્ગવ બ્રાહ્મણ,
(43) પ્રતિષ્ઠિત બ્રાહ્મણ,
(44) નંદવાન બ્રાહ્મણ,
(45) મિત્રતા બ્રાહ્મણ,
(46) અભિલા બ્રાહ્મણ,
(47) મધ્યમ બ્રાહ્મણ,
(48) તાલક બ્રાહ્મણ,
(49) શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ,
(50) પરવાલા બ્રાહ્મણ બનાવો,
(51) શ્રીમાળી વૈશ્ય બ્રાહ્મણ
(52) તાંગ્રા બ્રાહ્મણ,
(53) સિંધ બ્રાહ્મણ,
(54) ત્રિવેદી મોવ બ્રાહ્મણ,
(55) પરિચય બ્રાહ્મણ,
(56) ધાનોઝહહહ બ્રાહ્મણ,
(57) ગોભુજ બ્રાહ્મણ,
(58) અતલાજાર બ્રાહ્મણ,
(59) મધુકર બ્રાહ્મણ,
(60) મંડલપુરના બ્રાહ્મણો,
(61) ખરાયૈત બ્રાહ્મણ,
(62) બાબિખડા વોલ બ્રાહ્મણ,
(63) ઇનરખેરા વાળા બ્રાહ્મણ,
(64) બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણ,
(65) જુહલા બ્રાહ્મણ,
(66) અંતરાલ બ્રાહ્મણ,
(67) ગેલ બ્રાહ્મણ,
(68) ગિરનાર
બ્રાહ્મણ,
મૂળ જેમ ?is અને વિવિધ રાજ્યોમાં ઇતિહાસ સાથે વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું અને રાજ્યના બ્રાહ્મણો તરીકે ઓળખાય છે.
???
જય શ્રી પરશુરામ

જય પરશુરામ

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •