બહેનો માટે 5 સ્ટાર ફૂડ વર્કશોપ…

લાઇફ સ્ટાઇલ

યસ….રેડી…?

બહુ ટૂંક સમય માં આપણે અમદાવાદ માં ફાઈવ સ્ટાર ફૂડ વર્કશોપ નું આયોજન નો લાભ લઇશું.. આ માટે આપે ખાલી વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે. બાકી…. વેઇટ…. 9909931560. નો કોલ.. ઓકે. Now રેડી??

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply