મહિલાઓ ના સ્વાસ્થ્ય ની ચિંતા

સમાચાર

તાજેતરમાં બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન થિયેટરમા આત્મીય ફાઉન્ડેશન દ્વારા ૭૦૦ શ્રમજીવી મહિલાઓ સાથે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલ જેમાં મહિલાઓ ના સ્વાસ્થ્ય ને ધ્યાનમાં લઇ દાંતની તપાસ કરવામાં આવેલ ત્યારબાદ “અહેસાસ” બેન્ડ દ્વારા સંગીત તેમજ ગરબા નો આનંદ માણ્યો.

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply