ગુજરાતી આત્મકથાનાં ૧૫૦ વર્ષની ઊજવણી

કલા સાહિત્ય ગુજરાત

સ્ટોરી.કે.ડી.ભટ્ટ

ઓમ કોમ્યુનિકેશન અને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત,૨૦એપ્રિલ ૨૦૧૮,શુક્રવાર,સાંજે ૬-૦૦ કલાકે,આત્મા હોલ(અમદાવાદ ટેક્સટાઇલ મીલ્સ એસોસિએશન),સીટી ગોલ્ડ સીનેમીની સામે,આશ્રમ રોડ,અમદાવાદ ખાતે’ગુજરાતી આત્મકથાનાં ૧૫૦ વર્ષની ઊજવણી’નિમિતે ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની આત્મકથા’આત્મકથા…’વિષે શ્રી વિષ્ણુ પંડ્યા અને પંડિત સુખલાલજીની આત્મકથા’મારુ જીવનવૃત ‘વિષે શ્રી રસીલા કડિયાનું વક્તવ્ય યોજાયું

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *