બાબરી ધ્વંસ વખતે અયોધ્યાથી રિપોટિંગ : એક ભયાનક અનુભવ -: વિક્રમ વકીલ

૬ ડિસેમ્બર, ૧૯૯૨ના દિવસે અયોધ્યામાં બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસ કરવામાં આવી, તે સમયે અભિયાન મેગેઝિન માટે રીપોર્ટર વિક્રમ વકીલ તથા ફોટોજર્નાલીસ્ટ (હાલના તેજ ગુજરાતી ડોટ કોમના એડિટર) દિલીપ ઠાકર કવરેજ માટે અયોધ્યા ગયા હતા. તેનો આંખે દેખ્યો અહેવાલ વિક્રમ વકીલના શબ્દોમાં અહીં રજૂ કર્યો છે : હું અને ફોટો જર્નાલીસ્ટ દિલીપ ઠાકર કવરેજ માટે છઠ્ઠી ડિસેમ્બરે […]

Continue Reading

બાબરી ધ્વંસ વખતે અયોધ્યાથી રિપોટિંગ : એક ભયાનક અનુભવ -: વિક્રમ વકીલ

૬ ડિસેમ્બર, ૧૯૯૨ના દિવસે અયોધ્યામાં બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસ કરવામાં આવી, તે સમયે અભિયાન મેગેઝિન માટે રીપોર્ટર વિક્રમ વકીલ તથા ફોટોજર્નાલીસ્ટ (હાલના તેજ ગુજરાતી ડોટ કોમના એડિટર) દિલીપ ઠાકર કવરેજ માટે અયોધ્યા ગયા હતા. તેનો આંખે દેખ્યો અહેવાલ વિક્રમ વકીલના શબ્દોમાં અહીં રજૂ કર્યો છે : હું અને ફોટો જર્નાલીસ્ટ દિલીપ ઠાકર કવરેજ માટે છઠ્ઠી ડિસેમ્બરે […]

Continue Reading