ફાધર અશોક વાઘેલા દ્વારા અમદાવાદ ધર્મ વિભાગ ના મહાધર્માંધ્યક્ષ પૂ. બિશપ રત્નાસ્વામી ના વરદ હસ્તે કલ્પેશ સોલંકી નું  સન્માન

ગુર્જર વાણી સંગ.. મીડિયા નો રંગ રેવ ફાધર અશોક વાઘેલા દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમ અમદાવાદ ધર્મ વિભાગ ના મહાધરમાધ્યક્ષ પૂ. બિશપ રત્નાસ્વામી ના વરદ હસ્તે કલ્પેશ સોલંકી નું સન્માન કરવામાં આવ્યું, ઈસુ સંગ પ્રોવિનસલ રેવ. ફાનસિસ પરમાર. રેવ. ફાધર વિનાયક જાદવ. અન્ય ફાધરો ની ઉપસ્થિતિમાં માં યોજાયેલ સમગ્ર કાર્યક્રમ નું સફળ સંચાલન મા શૈલેષ રાઠોડે કર્યુ […]

Continue Reading

તારી જેમ,તુંય મને ખુબ ગમે છે.” – કલ્પેશ સોલંકી કલ્પ

“મને એક છોકરી ખુબ ગમે છે, મારી આંખોમાં આવી ખુબ રમે છે. હું તો છુ અલ્લડ અશાઢી વાયરો,ને છોકરીને પણ વરસાદ ખુબ ગમે છે. ગમવાનું કારણ કયાં જઇને શોધવું ? શોધુ ત્યારે એની પાંપણ નમે છે. વિસ્તરતો હોઉ હું એના વિચારમાં, લાગે ત્યારે આખુ આભ ભમે છે. મારા ઘરમાં આમ તો હું એક્લો, તોયે,સાથે બેસી […]

Continue Reading

“મને એક છોકરી ખુબ ગમે છે – કલ્પ

“મને એક છોકરી ખુબ ગમે છે, મારી આંખોમાં આવી ખુબ રમે છે. હું તો છુ અલ્લડ અશાઢી વાયરો,ને છોકરીને પણ વરસાદ ખુબ ગમે છે. ગમવાનું કારણ કયાં જઇને શોધવું ? શોધુ ત્યારે એની પાંપણ નમે છે. વિસ્તરતો હોઉ હું એના વિચારમાં, લાગે ત્યારે આખુ આભ ભમે છે. મારા ઘરમાં આમ તો હું એક્લો, તોયે,સાથે બેસી […]

Continue Reading

આખરી વેળા બધા લાચાર છે – કલ્પ

આખરી વેળા બધા લાચાર છે. જીંદગીમાં જે મળ્યા, આભાર છે. શ્રાશ તારા નામના ભરતો હતો, ને બધા સમજે મને,બિમાર છે. તુ કહે છે લખો મારી ગઝલ, મૌન છું ને શબ્દોનો પણ ભાર છે. આ નગરમાં બંધ દરવાજા મળે, રોજ મારા સાવ ખુલ્લા દ્વાર છે. ફૂલ લઇને બારણે આવો નહી, કલ્પ, સમજે છે બધા આ પ્યાર […]

Continue Reading

હાથ જોડીને તું, ફકીર થઈ જા – કલ્પ.

હાથ જોડીને તું, ફકીર થઈ જા. અર્થ એનો એ અમીર થઇ જા. લોક પથ્થર નાખશે તળાવમાં, તું હવે વહેતું જ નીર થઈ જા. યુદ્ધ જોવાં હોય ભીતરે તો, કલ્પ સરહદની લકીર થઇ જા. તુ ભલેને ઓળખે બધાંને, શોધશે દુનિયા, તિમિર થઈ જા. પાદડા પીળાં ભલે ખરયા કરે, મોહ છોડી, તું સમીર થઈ જા. કલ્પેશ સોલંકી […]

Continue Reading